За да заключите потребителски профил под Ubuntu Server 20.04 използвайте следната команда:

sudo usermod -L -e 1 [потребителско име]

За да отключите потребителски профил използвайте следната команда:

sudo usermod -U -e "" [потребителско име]

Деактивирането и заключването на потребителски акаунт означават едно и също нещо!

За да деактивирате/заключите потребителския акаунт, използвайте командата по-долу:

sudo passwd -l [потребителско име]

например

sudo passwd -l milen

За да поставите дата на изтичане на потребителски акаунт, така че той автоматично да бъде деактивиран/заключен изполвайте следната команда:

sudo passwd -e  YYYY-MM-DD [потребителско име]

например

sudo passwd -e  2022-05-31 milen

За да активирате отново деактивиран потребител, издайте командата passwd с опцията -u.

sudo passwd -u [потребителско име]

например

sudo passwd -u milen

За да активирате root акаунта и да промените root паролата, използвайте стъпките по-долу.

1) su -
2) passwd

Въведете новата парола за root акаунт и след това излезте. Успех!

Категории: Полезно