Може би много от вас вече са чували думата аутсорсинг (анг. – outsourcing – на български език би могло да се преведе – подизпълнителство) и са се чудили какво означава. В общи линии аутсорсинг означава пренасочването на изпълнението на дадени услуги, към външен изпълнител – много често настоящ се в друга вържава. Пълно определение на тази дума можете да намерите в Wikipedia. Аутсорсинга, за който се отнася тази статия е специално в сферата на SEO оптимизацията или така нареченият seo outsourcing. Има някои специфични дейности в seo оптимизацията, които са рунтинни и еднообразни, има и други дейности, за които се изискват специфични познания и възможности. Аутсорсинга в сферата на seo оптимизацията се изразява в прехвърлянето на изпълнението на някои дейности от процеса на оптимизация върху външен изпълнител. SEO дейностите,seo outsourcing които най-често се аутсорсват са – писане на уникални статии по различни теми, добавяне на сайтове в директории, добавяне на статии в артикъл директории и social bookmarks мрежи, изграждане на сателитни сайтове, изграждане linkweels, изграждане на връзки от други сайтове и в някои случаи писане на специализиран софтуер. Разбира се най-вероятно има още дейности, които могат да минат през seo outsourcing, но просто в момента не се сещам за тях.

Най-големия проблем при seo outsourcing-a е най-често намирането на качествен подизпълнител а качеството се определя на базата на два основни показатела, които за различните дейности са различни:

  • Цена за изпълнение
  • Качество/количество на извършената услуга

В изброените по-горе два показатела, този който варира е втория, защото за различните услуги се търсят различни качествени показатели. Например ако аутсорснете писането на уникални статии на някой то качеството на извършената работа се измерва според уникалноста на статията и нейната дължина (в думи). При услуги за изграждане на връзки от други сайтове освен броя на изградените връзки са много важни две неща – тематиката на сайтовете, от които са връзките, както и гугъл пейдж ранка на страниците, в които са създадени връзките. При добавянето на статии в артикъл директории (директории за статии) освен уникалноста на самата статия (ако вие я пишете) е много важно статията е е публикувана в правилната категория. В тази статия няма да коментирам изграждането на linkweels, защото това би удължило нещата неимоверно. С течение на времето всеки оптимизатор изгражда своята мрежа за seo аутсорсинг. Различните хора предпочитат да аутсорсват различни неща. Аз например предпочитам да пиша уникалните статии за моите сайтове сам, но тъй като не всеки има дар слово или не всеки разбира в детайли дадена тематика вие можете да предпочетете да направите seo аутсорс и някой друг да напише статиите за вас професионално. Ако ли пък желаете можете сами да добавяте вашия сайт в сайтове за социални препратки за да знаете по-късно ако имате нужда от редакция къде точно сте добавили връзка и т.н. Почти всички дейности, които един seo оптимизатор има да изпълни като офсайт(offsite) оптимизация на един сайт могат да бъдат аутсорснати, към подизпълнители. Малко по-надолу ще намерите полезна информация относно от къде да намерите хора за seo аутсорсинг и как да процедирате преди да налеете количества пари в непознати хора от интернет.

seo аутсорсинг

Тъй като за всеки начинаещ seo оптимизатор е важно да премине през различните етапи на seo оптимизацията за да се запознае с тях в детайли и да му ся изяснят много неща – всички сме започнали от там. С течение на времето seo outsourcing-а се превръща в пръв приятел на успешния seo специалист. Ако се чудите откъде бихте могли да намерите хора, към които да аутсорснете определено количество работа мога да ви подскажа – в международен план това са няколко seo форума като – DigitalPoint а на родна почва това са форуми като Предприемач и Webmasterbg. Важно за вас е при избора на лице, към което ще аутсорнете вашите услуги да внимавате в няколко детайла – от къде е лицето, каква репутация има. От къде е лицето – това е важно защото има доста доставчици на seo outsourcing услуги от страни като Индия и изобщо страни от Азия, към които трябва да се подхожда внимателно а именно – започвате с по-малка поръчка (при тях цените са доста ниски, но много често за сметка на качеството) и след като услугата е изпълнена и получите рипортите (задължително за всяка аутсорс работа е след изпълнението на задачата да се предоставят отчети от изпълнителя за да не са нещата абстрактни) можете сами да си направите сметката дали да продължите да работите с дадения човек. Проверката на репутацията на човека, към който сте се насочили за подизпълнител може да ви спести доста време и в някои случаи пари хвърлени на вятъра.