Какво е онлайн присъствие?

Също както и в нормалните междучовешки взаимоотношения, в интернет, в различни сайтове и приложения потребителите са активни или пасивни това се нарича онлайн присъствие. Някои от потребителите споделят много повече за себе си, докато други само разглеждат, харесват, и тук-там споделят нещо. Според това колко активни са потребителите се определя тяхното онлайн присъствие. С комерсиалните потребители на интернет нещата стоят по абсолютно същият начин.

Нека си представим следната ситуация:

Имаме фабрика, и един реален магазин, в който продаваме нашата продукция, и нямаме никакво онлайн присъствие. В такъв случай за да стигнем до огромния брой клиенти от цял свят в интернет ние трябва да започнем да изграждаме нашето онлайн присъствие.

От къде да започнем?

Първо нека споделя, че винаги е добре един бизнес да има уебсайт, но разбира се докато се изясни концепцията на един уеб сайт времето минава, така че може да се започне и със изграждане на профили на бизнеса в популярни социални мрежи и приложения, както и в специализирани форуми по темата. Много важно е не само да се изградят профили, но също така тези профили в различните мрежи да бъдат активни. Да се публикува информация, която е полезна за потенциалните клиенти. Да има жива връзка със самите потенциални клиенти. По някога бързата реакция може да ни донесе много в света на бизнеса.

онлайн присъствие